3-2-2021:

                                   NVS zonneveld

aantal inschrijvers: 20 deelnemers, ingeschreven voor 73.400 kWh.

Per 1-4-2021:

Postcoderoos “verlaagd tarief” wijzigt naar (SCE) “Subsidie Coöperatieve Energieopwekking”.

Hiermee wordt de energiebelastingteruggave vervangen door een rijkssubsidie-vorm, welke wordt uitgekeerd aan de Energiecoöperatie, die aan haar leden voorlegt welke uitkering aan de leden te doen.

De koppeling met het jaarverbruik van de elektriciteit is niet meer bepalend! De keuze is aan de deelnemer voor hoeveel productie-aandelen à € 85,- (gemaximeerd tot 100 productie-aandelen = 10.000kWh) men gaat deelnemen.

De hoogte van het coöperatieresultaat voor de deelnemers zal vergelijkbaar zijn met het “oude” resultaat. De business case laat een rendement zien van 4% á 5%.

De SCE-regeling geeft geen belemmering meer voor verhuizing naar een adres buiten de postcoderoos.

We zijn nu in afwachting van het gemeentelijk besluit over deelname door NaGa Solar, op haar beurt afhankelijk van haar SDE++-subsidie toekenning.

Wij kunnen onze SCE-aanvraag voor toelating tot de subsidie per 1 april a.s. indienen. Verwachte toestemming: medio/eind mei.

Wij focussen op een aanvang in de maand juni.

Energiecoöperatie “Duurzaam Steenbergen”.

10-12-2020:

                                   NVS zonneveld

Doordat het aantal deelnemers aan ons “postcoderoos-project” achterblijft bij onze verwachtingen, hebben we middels een samenwerkingsverband met NaGa Solar een ontwikkelaar gevonden om het project met 100% lokaal eigendom te kunnen realiseren.

Wij zullen op het veld 250 zonnepanelen aanbrengen voor onze “postcoderoos”, terwijl NaGa Solar 1250 zonnepanelen zal installeren voor haar SDE++project.

De planning zal hierdoor wijzigen naar een realiseertijdstip van medio 2021.

Energiecoöperatie “Duurzaam Steenbergen”.