NIEUWSBRIEF 23 status: december 2021

Status: 17 inschrijvingen, ca. 56.000 kWh.

Geachte leden Duurzaam Steenbergen,

Het einde van het jaar 2021 nadert en werd opnieuw een jaar met coronadipjes. En ook een jaar, waarin we als NVS-zonneveldpromotors veel werk hebben verzet.  Toch is er nog weinig zichtbare vooruitgang geboekt. Inmiddels 6 maanden verder dan onze vorige bijeenkomst en kunnen wij u het volgende melden:

 • Bij de Notaris wordt begin volgende maand een afspraak gemaakt om de akte huurovereenkomst met de Gemeente vast te leggen. Deze stukken moeten wij ten behoeve van onze Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE-subsidie), samen met onze deelnemerslijst, vóór 23 januari 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanleveren.
 • NaGa Solar heeft, na langdurig overleg met de Gemeente, aangegeven dat zij vanwege een onrendabele business case (prijsontwikkeling zonnepanelen), af zullen zien van de aanvulling van het beoogde zonneveld op basis van de Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE-subsidie).
 • SDE-subsidie-deel:

Wij proberen in onze regio bekende projectontwikkelaars van grote zonneparken te interesseren om de plaats van NaGa Solar over te gaan nemen. We onderzoeken de mogelijkheden hiervoor, alsmede gaan we onderzoeken om eventueel zelfstandig het SDE-deel (1100 zonnepanelen) te ontwikkelen. 

Daarvoor gaan we op zoek naar kapitaal, liefst binnen de locale mogelijkheden. Wij hebben signalen ontvangen van huidige deelnemers, die hiervoor zouden openstaan en zullen met hen in contact treden, teneinde de mogelijkheden te onderzoeken. Mocht u andere mogelijkheden zien (b.v. in de kennissenkring of anderszins), maak ze kenbaar.

Aldus werken we nu aan andere mogelijkheden om alsnog ons doel te bereiken.

Zodra de opties duidelijk zijn laten wij U dat weten. Hopelijk kan dat dan weer plaatsvinden in een fysieke bijeenkomst.

 • SCE-subsidie-deel:

Wij hebben de positieve toekenning van onze SCE-subsidieaanvraag eind juli ontvangen.

Voor de SCE-aansluiting is er begin juli 2021 door Enexis een kleinverbruikers-aansluiting op het veld aangebracht. Hiermee kunnen “onze” 200 zonnepanelen van het SCE-deel worden geïnstalleerd.

Een  mogelijkheid, die we nog onderzoeken is of we het SCE-deel zelfstandig (dus zonder het SDE-deel) kunnen exploiteren. Natuurlijk zullen de kosten dan iets hoger zijn, want we kunnen geen kosten delen met het SDE-deel, maar wellicht is dit haalbaar.

 • De SCE-subsidie is de vervanger van de oude postcoderoos-regeling. De koppeling met het eigen jaarverbruik is losgelaten en is het mogelijk geworden om voor een hoger # kWh te kunnen deelnemen. 

Tijdens de laatste leden-bijeenkomst van 19 juni 2021 op de Welberg hebben een aantal deelnemers aangegeven hiervoor serieuze belangstelling te hebben. 

U kunt per email (ds@collectiefzonnedak.nl) kenbaar maken bij het Bestuur voor hoeveel kWh u wenst te gaan deelnemen.

Vernieuwde ledenovereenkomst.

Omdat de drijfveer van de Postcoderoos is gewijzigd in SCE, willen we de bestaande ledenovereenkomst vervangen door de versie gebaseerd op de geactualiseerde versie. Dit doen we pas, nadat ook eventueel de te wijzigen kWh-deelnamen zijn aangegeven en verwerkt.

Wij zullen deze vernieuwde versie dan aan ieder lid digitaal toesturen met het verzoek om deze ook weer digitaal getekend aan ons te retourneren.

 •  Financiële  Commissie.

Om het Bestuur van de Coöperatie te assisteren bij financiële beslissingen hebben de volgende leden aangegeven hierin zitting te willen nemen: Roel Geers, Ton Gabriëls en A. Koole. 

Tevens zoeken we nog vrijwilligers om zitting te nemen in het dagelijks Bestuur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Bestuur.

Planning.

Onze tijdplanning ziet er nu als volgt uit:

 • 20 januari 2022          aanlevering deelnemerslijst+documenten aan RVO t.b.v. SCE-subsidie.    
 • jan/febr/mrt               onderzoek alternatieven       
 • juni/juli/augustus       voorbereiding terrein 
 • september                  aanleg productie-installatie
 • 1 oktober                     exploitatiestart/productie elektriciteit

Voor nu: Iedereen een energiek en voorspoedig Nieuwjaar (met NVS-zonneveld) gewenst!

Bestuur  & opstartteam: Energiecoöperatie “Duurzaam Steenbergen” U.A.

www.collectiefzonnedak.nl

email: ds@collectiefzonnedak.nl

Jos Bolders – voorzitter          0618220827               Gert Reijerkerk – secretaris   0613794466

Cees van Vugt                        0655464643               Jan Jansen                              0621586833

Jan Veraart                             0634277675               Thomas Deurwater                0681231913