10-12-2020:

                                   NVS zonneveld

Doordat het aantal deelnemers aan ons “postcoderoos-project” achterblijft bij onze verwachtingen, hebben we middels een samenwerkingsverband met NaGa Solar een ontwikkelaar gevonden om het project met 100% lokaal eigendom te kunnen realiseren.

Wij zullen op het veld 250 zonnepanelen aanbrengen voor onze “postcoderoos, terwijl NaGa Solar 1250 zonnepanelen zal installeren voor haar SDE++project.

De planning zal hierdoor wijzigen naar een realiseertijdstip van medio 2021.

Energiecoöperatie “Duurzaam Steenbergen”.

website: www.collectiefzonnedak.nl