FAQ

1. Wat is een collectief Zonnedak of Zonneweide?

Een collectief Zonnedak of Zonneweide is, nu nog een plan om een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt, op een dak of een terrein te plaatsen. Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen wordt eigenaar van de installatie en samen met de leden van de coöperatie delen we de voordelen. Jij als lid kan meedoen en een mooi rendement krijgen. Onze projecten worden georganiseerd, beheerd en onderhouden door Duurzaam Steenbergen. De zonnepanelen op dit dak of het terrein leveren stroom, die bestemd is voor de deelnemers aan het dak of zonneweide. Hierbij maakt Duurzaam Steenbergen gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, een officiële belastingregeling om het opwekken van groene energie te stimuleren. Deze regeling wordt meestal de postcoderoos-regeling genoemd, omdat je adres binnen een bepaald postcodegebied moet liggen.

2. Wat is een postcoderoos?

De postcoderoos is een gebied waar bepaalde – door de coöperatie gekozen - postcodes op basis van de 4 cijfers direct aan elkaar grenzen. In één van de postcodes ligt de productie-installatie. Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. De installatie hoeft zich niet in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups). Leden kunnen profiteren van de energiebelasting verlaging als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen of daar hun bedrijf hebben.

3. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten door middel van een verlaging van de energiebelasting op je eigen energierekening en - indien mogelijk - een winstuitkering uit de stroomverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 -6 procent. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

4. Kan iedereen meedoen?

Particulier Zowel huurders, woningeigenaren en ondernemers binnen het postcoderoosgebied kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft en een kleinverbruik elektriciteit aansluiting (t/m 3 x 80 Amp). Meedoen kan tot 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3.400 kWh). Het is aan te raden niet te investeren in meer kWh productie dan je eigen verbruik, omdat je alleen verlaging krijgt van de energiebelasting van de kWh stroom, die je zelf verbruikt (je kunt geen verlaging krijgen op kWh die je niet verbruikt). Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres. Een particulier geniet van een korting op de energiebelasting inclusief btw. Ondernemers Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot max. 20% van de totale productie in een project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Amp hebben). Een ondernemer geniet van een korting op de energiebelasting exclusief btw. Het rendement voor ondernemers is hierdoor lager dan voor particulieren.

5. Kunnen huurders ook meedoen aan een Duurzaam Steenbergen project?

Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit (dus zijn energierekening betalen direct aan een energie leverancier). Het energiebedrijf levert dan namelijk energie aan de huurder en kan de verlaging op de betaalde energiebelasting terugbetalen. Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten aan je verhuurder betaalt, dan kun je helaas niet deelnemen. Je kunt dan wel aan je verhuurder vragen of deze al groene energie afneemt.

6. Wie kan er niet meedoen?

Als je adres buiten de bepaalde postcoderoos ligt. Als je aansluiting groter is dan 3 x 80 Amp. Als je energie wordt verrekend in de huurprijs of via een service-contract. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting. Je kunt wel navragen of dit groene stroom is.

7. Wat zijn de kosten van deelnemen?

Dat hangt er vanaf hoeveel kWh groene stroom je wilt produceren en dus met hoeveel productie-aandelen je wilt deelnemen. Als je deelneemt aan het Collectief Zonnedak dan produceren de panelen gemiddeld een hoeveelheid kWh groene stroom per jaar. 1 productie-aandeel produceert 100 kWh per jaar en heeft nu een indicatieve prijs van € 85,=. Op de zonneweide In Nieuw-Vossemeer hebben we, zoals we nu inschatten, uiteindelijk 4668 productie-aandelen van elk 100 kWh beschikbaar. De opbrengst is per jaar en per project verschillend en hangt onder andere af van het aantal uren dat de zon schijnt in een jaar. Als je deelneemt met 30 productie-aandelen leveren die 30 x 100 kWh = 3.000 kWh, dan is de eenmalige inleg 30 x € 85,= = € 2.550,=.

8. Wat is Duurzaam Steenbergen?

Duurzaam Steenbergen is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners en bedrijven in Steenbergen. De leden zijn dus samen de eigenaren van de coöperatie. Duurzaam Steenbergen streeft er samen met de gemeente naar, om Steenbergen volledig energieneutraal te maken. Energieneutraal worden vergt een combinatie van aanpakken, vooral: - samen zonnepanelen inkopen en deze op collectieve daken (sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen, etc) plaatsen om deze collectief te exploiteren - samen initiatieven ontplooien voor het besparen van energie - andere duurzame initiatieven ondersteunen - de belangen van de leden behartigen

9. Wat zijn de algemene voorwaarden van Duurzaam Steenbergen?

Duurzaam Steenbergen heeft geen Algemene Voorwaarden. We kennen wel een overeenkomst welke we met de deelnemers sluiten en we hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld. Daarnaast is er een website (www.collectiefzonnedak.nl) die je steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houdt.

10. Moet ik lid worden van de coöperatie Duurzaam Steenbergen? En wat kost dat?

Ja, bij deelname aan een project van Duurzaam Steenbergen is het lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dit is wettelijk verplicht vanwege de overheidsregeling die Duurzaam Steenbergen gebruikt om jou verlaging op je energiebelasting te kunnen geven. Lidmaatschap bedraagt € 1,= per productie-aandeel, per jaar. Daarnaast moet je om mee te kunnen doen aan ons zonneweide project aan de eenmalige inleg betalen van € 50.

11. Hoe bespaar ik kosten met deelname? / Welk voordeel levert deelname mij op?

De deelname levert op dat je elk jaar – 15 jaar lang - een verlaging op je energiebelasting krijgt voor elke kWh die jouw panelen produceren. Dit komt erop neer dat je elk jaar bruto ongeveer 12% van je investering terugverdient oftewel een netto rendement vergelijkbaar met een rente van circa 4% per jaar. Daarnaast zorg je voor een belangrijke CO2-reductie van jouw huishouden doordat het gebruik van duurzame energie in Steenbergen toeneemt.

12. Word ik klant van Duurzaam Steenbergen?

Nee, je wordt lid van de coöperatieve vereniging Duurzaam Steenbergen. Duurzaam Steenbergen is zelf geen energieleverancier.

13. Hoeveel productie-aandelen kan ik aanschaffen?

Duurzaam Steenbergen raadt je aan om mee te doen voor maximaal je eigen verbruik en hierbij een veiligheidsmarge aan te houden van 10%. Vanuit de regelgeving is het absolute maximum overigens 10.000 kWh = 100 productie-aandelen. Stel, je hebt een jaarlijkse energierekening van ongeveer 3.000 kWh, dan kun je 30 productie-aandelen aanschaffen van 100 kWh. Zo compenseer je vrijwel het totale eigen elektriciteitsverbruik. Duurzaam Steenbergen raadt je wel aan goed na te denken over uw toekomstig stroomverbruik (komt er een elektrische auto of andere stroomverbruikers bij?) Er zijn altijd mogelijkheden om zelf nog energie te besparen of in een later stadium nog participaties over te nemen van verhuizende deelnemers of voorkom je dat in jaren met veel zonuren je teveel kWh produceert en je dus niet optimaal gebruik maakt van de verlaging op je energiebelasting.

14. Waarom is Duurzaam Steenbergen opgezet?

Duurzaam Steenbergen is een bewoners-initiatief uit 2018, opgericht om de verduurzaming van Steenbergen te versnellen en zo Steenbergen zo snel mogelijk energieneutraal te maken.

15. Hoe neem ik deel?

Via de website kun je je inschrijven of informatie aanvragen. Vanaf dat moment houdt Duurzaam Steenbergen je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het dak waar jij aan kunt deelnemen (zie hieronder, ‘postcoderoos’) en informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor het project inzien. Mochten er overige onduidelijkheden bestaan, dan kun je altijd contact opnemen via info@collectiefzonnedak.nl.

16. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project. Als je naar buiten Steenbergen gaat verhuizen, kun je niet langer meer deelnemen aan de coöperatie. Duurzaam Steenbergen zal de panelen waarderen naar dagwaarde en die uitbetalen. De berekening van deze dagwaarde gaat als volgt: - Berekenen waarde afschrijving t.o.v. aanschafwaarde; lineaire, 100% afschrijving in 14 jaar; - Berekenen administratiekosten als percentage van de aanschafwaarde; - Berekenen dagwaarde = aanschafwaarde – afschrijving – administratiekosten Aan de verkoper vragen we: 1. of deze de panelen wil proberen te verkopen aan de nieuwe bewoner van de woning, of zelf iemand anders zoeken binnen de postcoderoos die de panelen van je overneemt 2. als dat niet lukt, gaan we de panelen aanbieden aan de andere deelnemers aan het project 3. als dat geen koper oplevert, kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn). Hiervoor wordt door Duurzaam Steenbergen een wachtlijst bijgehouden. 4. als de coöperatie geen financiële middelen heeft, dan ben je als deelnemer nog enige tijd contractueel gebonden, totdat er alsnog een koper gevonden is en de dagwaarde uitgekeerd kan worden.

17. Wat gebeurt er als de deelnemer overlijdt?

Een sterfgeval is natuurlijk al ernstig genoeg. We proberen dan de erfgenamen zo snel mogelijk te helpen met de afwikkeling van de waarde van de zonnepanelen. Als de erfgenaam de panelen niet wil of kan overnemen of niet in het postcoderoosgebied woont, kan niet langer deelgenomen worden aan de coöperatie. Duurzaam Steenbergen zal de panelen waarderen in de vorm van een dagwaarde en die uitbetalen.

18. Moet de zonnestroominstallatie bij mij in de buurt staan?

Ja, dat moet. Dat gebied kan overigens nog best groot zijn. Dat je in een postcodegebied moet wonen dat grenst aan het postcodegebied waarin de zon PV installatie staat, is een voorwaarde van de Regeling verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt daarom ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode). Duurzaam Steenbergen streeft ernaar het aantal Zonnedaken flink te laten groeien. Immers, elk huishouden heeft een aantal panelen nodig voor een duurzame stroomopwekking en daarvoor hebben we ruimte en zonlicht nodig.

19. Hoe werkt het als ik al zonnepanelen op eigen dak heb?

Als u meer verbruikt dan u opwekt is het zeker zinnig om mee te doen.

20. Wat wordt onder aanvang realisatie verstaan?

Dit is het aanbesteden van de verwerving van de zonnepaneleninstallatie.

21. Wie is verantwoordelijk voor schade(kosten) aan de zonnepanelen?

De veroorzaker van de schade is verantwoordelijk voor de schadekosten. Overigens worden door de coöperatie de nodige verzekeringen afgesloten.

22. Wie is na de periode van 15 jaar verantwoordelijk voor de zonnepanelen?

Wordt met de leden afgestemd.

23. Wat is de restwaarde van de zonnepanelen na 15 jaar?

Dat is nu nog niet te bepalen en afhankelijk van vele factoren. Voorzichtigheidshalve schrijven we de panelen en de rest van de installatie in 15 jaar af. Dus de boekhoudkundige waarde is dan nihil..

24. Kan ik ook energie afnemen via Duurzaam Steenbergen?

Nee, energie afnemen gebeurt via de energiemaatschappijen.

25. Wat gebeurt er na mijn reservering?

Na betaling van het inschrijfgeld van € 50,- ben u ingeschreven. Bij voldoende deelname vangen we aan met de opstart van de aanbestedingsfase van het project.

26. Kan iedereen meedoen?

In principe kan iedereen meedoen, die nu op eigen naam de eigen energienota betaalt.

27. Hoeveel kan ik investeren?

U kunt investeren in productie-aandelen van 100 kWh tot een maximum van 10.000 kWh. Voor verdere details zie onze indicatieve investeringstabel op onze website.

28. Hoe doe ik mee?

Door u aan te melden via een emailbericht naar info@collectiefzonnedak.nl

29. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als u verhuist binnen het postcoderoos-gebied verandert er niets. U kunt gewoon aan het project blijven deelnemen. Verhuisd u naar buiten het postcoderoosgebied eindigt uw lidmaatschap en wordt de restwaarde met u verrekend. Voorwaarde is wel dat de Coöperatie voldoende middelen bezit op dat moment. Eerste actie zal zijn dat de koper van uw huis uw aandeel tegen de dan geldende waarde overneemt. Wil deze dit niet overnemen dan wordt de eerste van de wachtlijst uitgenodigd te gaan participeren.

30. Moet ik ook energie afnemen via Duurzaam Steenbergen?

Nee, momenteel is het niet mogelijk om via “Duurzaam Steenbergen” energie af te nemen.

31. Ik heb al zonnepanelen, kan ik meedoen?

Als u meer verbruikt dan u opwekt is het zeker zinnig om mee te doen.

32. Hoeveel deelnemers zijn er nodig voor een project?

Het aantal geplande productie-aandelen van elk 100 kWh is 4.668 stuks. We denken, dat er gemiddeld 20 productie-aandelen per huishouden afgenomen worden. Dan komen we op 200 à 240 deelnemers uit.

33. Heb ik bedenktijd?

Jazeker heeft u bedenktijd. Houdt er echter rekening mee, dat wie eerst inschrijft ook eerst aan de beurt komt.

34. Hoe lang loopt een project?

Het postcoderoosproject loopt 15 jaar, daarna eindigt het.

35. Hoe werkt de doorberekening van verlaagde energiebelasting?

Als uw energieleverancier meewerkt aan een postcoderoosproject, levert de Coöperatie de benodigde informatie aan bij uw energieleverancier om te zorgen, dat uw energieleverancier de korting op de energiebelasting met u op uw jaarrekening kan verrekenen. Werkt uw energieleverancier niet mee, dan verstrekken wij de benodigde informatie aan u, zodat uzelf in contact kan treden met uw energieleverancier.

36. Wat is het financiële rendement?

U investeert eenmalig in de aan u toegewezen productie-aandelen. Jaarlijks krijgt u daarvoor een teruggave van energiebelasting voor, die op het niveau van 2019, ongeveer 12% van uw investering bedraagt. Dus in 8 jaar heb u uw investering terug. De laatste 7 jaar vormt uw teruggave uw rendement van circa 4 à 6%, gemeten over de totale looptijd. Hierin is ook opgenomen de eventuele (minimale) uitkering van de coöperatie.

37. Hoe krijg ik mijn rendement?

De teruggave van energiebelasting vormt uw rendement, dus via uw jaarafrekening van de energiemaatschappij verkrijgt u uw rendement, alsmede een uitkering (als daartoe wordt besloten in de algemene vergadering van de coöperatie) van de coöperatie.

38. Hoeveel stroom wek ik op?

Dat is afhankelijk van het aantal productie-aandelen wat u afneemt.

39. Kan ik ook na 2020 “salderen”?

In een postcoderoos-project wordt er niet ‘gesaldeerd”. Dit is de regeling voor degene die op eigen dak panelen heeft geplaatst. Voor de leden van de Coöperatie geldt de eerder vermelde regeling verlaagd tarief. Wel is duidelijk, dat onze Minister van Milieu, de heer Wiebes, een wijziging/aanpassing voor postcoderoos-projecten in voorbereiding heeft. Hoe die er uit gaat zien wordt hopelijk binnenkort duidelijk. Wel gaan er wel vanuit dat de Minister er voor zal zorgen dat postcoderoosprojecten zoals de onze een aantrekkelijk rendement blijven geven.

40. Wat betekent de investering voor mijn belastingaangifte?

Evenals spaargeld moet u uw investering opgeven in Box 3 van de belastingaangifte.

41. Belastingtarieven wijzigen nog wel eens. Hoe zit dat dan met de belastingkorting?

Het is inderdaad zo, dat de belastingtarieven jaarlijks worden bijgesteld. Dit zal ook van invloed zijn op de tarieven van de energiebelasting.

42. Wanneer vindt uitbetaling van restwaarde plaats?

De uitbetaling van restwaarde naar aanleiding van verhuizing of overlijden vindt plaats uiterlijk 3 maanden na opzegging van het lid en indien de coöperatie over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar vaste verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De uitbetaling van restwaarde naar aanleiding van motiverende redenen van het Lid vindt plaats in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar van opzegging, mits de coöperatie over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar vaste verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

43. Hoe wordt de restwaarde bepaald?

De installatie wordt over 15 jaar afgeschreven, de looptijd van de regeling verlaagd tarief. Het afschrijvingspercentage bedraagt 6,7% per jaar.

44. Waar moet mijn aansluiting aan voldoen?

Uw aansluiting mag maximaal 3 x 80 ampère zijn.

45. Krijg ik groene energie?

Of u groene energie krijgt, hangt af welke stroom uw energieleverancier aan u levert.

46. Wanneer gaat het project van start?

We zijn in het proces van het aanvragen van de Gemeentelijke omgevingsvergunning en hopen dit eind dit jaar af te ronden, waarna we met de voorbereidingen voor opbouw gaan starten. We verwachten nu, dat we in Q4 2020 zonne-energie kunnen gaan leveren.

47. Zonne-energie is duurzame energie. Hoe wordt dat aangetoond?

De energiemaatschappij, die de stroom afneemt van Duurzaam Steenbergen, geeft hiervoor Certificaten van Oorsprong (CvO) uit, waarin wordt gegarandeerd dat de opgewekte stroom duurzaam wordt opgewekt.

48. Wat is een Coöperatie?

Een Coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, van minimaal twee personen. De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Volgens artikel 54 lid 2 Boek 2 BW moet de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ bevatten. Ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW). De coöperatie moet met haar leden een ledenovereenkomst sluiten. Bij een coöperatie U.A. zijn leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele verliezen van de coöperatie. Ook bestuursleden van een coöperatie U.A. kunnen in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld. Wel geldt voor hen de zogenaamde anti-misbruikwet: bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies kan de bestuurder in privé wel aansprakelijk worden gesteld.

49. Waarom moet ik lid worden van een coöperatie?

De postcoderoosregeling staat vastgelegd in de Wet belastingen op milieugrondslag. Hierin is onder andere opgenomen dat het zonne-energie project in eigendom moet zijn van een coöperatie. Om te kunnen profiteren van de korting op je energierekening is het lidmaatschap van een coöperatie dus vereist. Als lid van de coöperatie ben je mede-eigenaar van de zonne-installatie en heb je stemrecht tijdens de ledenvergadering.

50. Waarom betaal ik een jaarlijkse ledenbijdrage?

De is een wettelijke verplichting. Deze bijdrage wordt naast de inkomsten van de Coöperatie voor de opgewekte stroom o.a. gebruikt voor het beheer en onderhoud van de zonne-installatie. Denk hierbij aan de verzekering, dakhuur, ledenadministratie en onderhoudskosten. De hoogte van de jaarlijkse ledenbijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie.

51. Wat gebeurt er als de grondeigenaar onverhoopt failliet gaat of verhuist?

Voor dit project wordt een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar van de grond. In deze overeenkomst staat opgenomen dat de coöperatie 15 jaar lang gebruik mag maken van de grond t.b.v. de exploitatie van de zonne-installatie. De zonne-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie. Er wordt zelfs een eigen aansluiting aangelegd door de coöperatie, zodat een faillissement van de grondeigenaar geen impact heeft op de productie van het project. Daarnaast wordt er een recht van opstal gevestigd waarmee het eigendomsrecht van de installatie wordt geborgd.

52. Hoe eindigt mijn lidmaatschap van de coöperatie?

Het lidmaatschap van de coöperatie wordt geregeld in de statuten en is in beginsel voor onbepaalde tijd. Deelnemers zullen in het algemeen meedoen gedurende de looptijd van het project waaraan zij deelnemen. Maar als de coöperatie naast deze, ook andere projecten gaat uitvoeren, kan een lid besluiten gewoon lid te blijven teneinde inspraak te houden bij de verschillende Groene projecten binnen onze gemeente.

53. Kan ik mijn lidmaatschap tussentijds beëindigen?

Leden die uittreden vanwege verhuizing buiten de postcoderoos of bij overlijden ontvangen de restwaarde van hun inleg terug, onder aftrek van administratiekosten. Leden die om hen moverende redenen uittreden ontvangen 50% van de restwaarde van hun inleg terug, onder aftrek van administratiekosten. Leden die door sterke verlaging van hun elektriciteitsgebruik niet meer kunnen profiteren van de belastingaftrek, kunnen het overschot in blokken van 100 kWh terugverkopen aan de coöperatie. Leden ontvangen de restwaarde van de aangeboden inleg terug, onder aftrek van administratiekosten. Dit alles onder voorbehoud van voldoende liquide middelen bij de Coöperatie. Het bestuur is bevoegd om afzonderlijke gevallen afzonderlijk te beoordelen. Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met het hoogste schijf van de door jou betaalde energiebelasting (bij panelen op eigen dak is dat tegen het laagste tarief). In 2018 is het hoogste tarief 10,377 cent per kWh. Het rendement voor ondernemers zal lager zijn dan voor particulieren, omdat de btw op de energiebelasting al aftrekbaar is (een particulier heeft ook nog een btw voordeel). Met deelname aan een project van Duurzaam Steenbergen heb jij geen gedoe, want de organisatie en installatie van zonnepanelen wordt volledig voor jou verzorgd; jij legt eenmalig in en ontvangt jaarlijks automatisch je financiële voordeel via je leverancier.

54. Hoe ziet dat jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

De project opbrengsten bestaan voornamelijk uit een verlaging van de energiebelasting voor de deelnemer en de waarde van de opgewekte stroom die de coöperatie verkoopt aan een leverancier om de kosten te dekken. Zie de website www. Collectiefzonnedak.nl met daarop een tabel die de inleg, de inkomsten en het rendement weergeeft voor elke hoeveelheid productie-aandelen die je kunt kiezen. De opbrengsten voor de deelnemer bestaan hoofdzakelijk uit de verlaging van energiebelasting en eventueel een winstuitkering. De belasting verlaging krijg je over de stroom, die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Fictief voorbeeld: je hebt 20 productie-aandelen en die leveren samen 2.000 kWh op. Dan is je energiebelasting verlaging elk jaar 2.000 x 0,1256 (tarief 2018) = € 251,20 (incl. btw). Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Uit deze stroomopbrengst betaalt de coöperatie het beheer, exploitatie en de administratie van het project. Het bedrag dat overblijft, wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Algemene Leden Vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen. Praktijk rekenvoorbeeld voor iemand die voor 23 productie-aandelen deelneemt, geen btw kan verrekenen: Investering: 23 maal € 85 = € 1.955 (vrijgesteld van btw) Verwachte opbrengst in kWh: 2.000 kWh per jaar. De netto opbrengst voor een deelnemer gedurende de 15 jaar waarin je de verlaging van de energiebelasting krijgt, bedraagt dan: € 252 per jaar gemiddeld. Deze netto opbrengst voor de deelnemer bestaat uit: 1. Verlaging / teruggave energiebelasting: 2.000 kWh maal € 0,1038 + btw = € 251,20(*) Gedurende 15 jaar: 15x 251,20 = 3.768 – 1.955(=inleg)= 1.813: 1%*(1.955)/15 = 6,18% rendement per jaar. (*) Het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid Als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten (exploitatie en administratie) dan is er ruimte om een winstuitkering te doen aan de deelnemers. De ALV beslist hierover. (**) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier. De inkomsten minus de kosten komen bij de deelnemers terug. Ondernemers Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20% van het totaal aantal productie-aandelen in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst; meer panelen dan die totaal 10.000 kWh produceren, levert dus geen extra voordeel meer op.

55. Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energie-coöperatie Duurzaam Steenbergen wordt juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is Duurzaam Steenbergen verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden de inlegkosten voor de participaties kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de zonnepanelen. De overige financiële risico’s zijn in grote lijnen hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energieprijzen en de energiebelasting tarieven: de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom per kWh en het lid krijgt een lagere verlaging van de energiebelasting per kWh. De coöperatie zal natuurlijk inspelen op wijzigingen op de energiemarkt om de opbrengst van de projecten te verhogen. In de informatiebrochure (ook beschikbaar via deze website) staan de mogelijke risico’s; de kans dat een van deze risico’s optreedt is beperkt. Opmerking: om de risico’s voor de deelnemers te beperken, kent Duurzaam Steenbergen naast een bestuur en teamleden ook een Raad van Toezicht. Belangrijke beslissingen van het bestuur worden eerst aan de RvT voorgelegd en zij bezitten vergaande bevoegdheden om in te grijpen.

56. Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) van een vast bedrag, die nagenoeg iedere bewoner ontvangt. Dit staat los van de energiebelasting verlaging, die je ontvangt door deelname aan een Regeling verlaagd Tarief project via Duurzaam Steenbergen. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldt het volgende (dd.13-1-2017): ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief btw.

57. Wanneer is mijn deelname definitief?

Duurzaam Steenbergen werft deelnemers voor de postcoderoos projecten in de gemeente Steenbergen. Zodra er voldoende voor-inschrijvingen zijn, wordt geïnventariseerd hoeveel productie-aandelen iedere deelnemer exact wil afnemen. Na ontvangst van het deelnamebedrag is de inschrijving definitief. Enkele maanden later zullen dan de zonnepanelen zijn aangelegd en begint de besparing.

58. Hoe lang loopt mijn deelname?

De looptijd van de deelname overeenkomst is voor 15 jaar. Dus in principe doe je voor minimaal 15 jaar mee, want zolang is de belasting verlaging via de overheidsregeling door de overheid gegarandeerd. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n lange periode meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je panelen doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. De landelijke regeling waarvan Duurzaam Steenbergen gebruik maakt stelt helaas als voorwaarde dat je in het postcodegebied moet blijven wonen (zie ‘postcoderoos’ voor meer informatie) om te kunnen blijven deelnemen. Zie hiervoor ook de informatiebrochure. Wij zien het tussentijds uitstappen overigens niet als een groot probleem. Door de energietransitie zal de behoefte aan elektriciteit de komende jaren steeds verder stijgen en zijn er anderen die de panelen willen overnemen.

59. Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?

De coöperatie Duurzaam Steenbergen is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie en deelnemer aan de installatie op een dak of een terrein(zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik investeer in een Collectief Zonnedak?, hierboven). Met de inleg voor deelname wordt het collectieve Zonnedak-stroominstallatie gefinancierd. Duurzaam Steenbergen zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

60. Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na de looptijd van het project?

Hierover worden met de eigenaar van de grond of het dak afspraken gemaakt.

61. Houd ik er administratieve rompslomp aan over? / Wat verandert er voor mijn belastingaangifte?

Duurzaam Steenbergen verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken, zoals vermeld bij de vraag ‘Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?’ De panelen die je hebt in de coöperatie gelden als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (€ 25.000 in 2018). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543 en www.belastingdienst.nl

62. Met wie doe ik zaken als ik deelneem aan een Duurzaam Steenbergen Zonnedak?

De Duurzaam Steenbergen Zonneweiden of daken worden georganiseerd door Duurzaam Steenbergen een energiecoöperatie gevestigd in Steenbergen.

63. Wat moet ik doen als ik een nog langer doorlopend contract met mijn huidige leverancier heb?

U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden: a) overstappen en de boete accepteren. b) niet overstappen. c) niet meedoen aan het project en wachten met deelnemen tot een volgend collectief zonnestroomproject

64. Word ik een energieleverancier?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie Duurzaam Steenbergen ook niet. De stroom wordt terug geleverd aan het net en wordt door Duurzaam Steenbergen verkocht aan de energieleverancier waarmee we samenwerken

65. Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over Duurzaam Steenbergen kun je vinden op de website van Duurzaam Steenbergen. Verder houdt de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’ een kennisdossier bij van de postcoderoos-regeling. Daar staat nog veel meer informatie. Natuurlijk kun je al je vragen ook stellen aan het team. Dit kan door een mail te sturen aan ds@collectiefzonnedak.nl

3. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten door middel van een verlaging van de energiebelasting op je eigen energierekening en - indien mogelijk - een winstuitkering uit de stroomverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 procent. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

3. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten door middel van een verlaging van de energiebelasting op je eigen energierekening en - indien mogelijk - een winstuitkering uit de stroomverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 procent. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

3. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten door middel van een verlaging van de energiebelasting op je eigen energierekening en - indien mogelijk - een winstuitkering uit de stroomverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 procent. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

3. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten door middel van een verlaging van de energiebelasting op je eigen energierekening en - indien mogelijk - een winstuitkering uit de stroomverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 procent. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

36. Wat is het financiële rendement?

U investeert eenmalig in de aan u toegewezen productie-aandelen. Jaarlijks krijgt u daarvoor een teruggave van energiebelasting voor, die op het niveau van 2019, ongeveer 12% van uw investering bedraagt. Dus in 8 jaar heb u uw investering terug. De laatste 7 jaar vormt uw teruggave uw rendement van circa 4%, gemeten over de totale looptijd. Hierin is ook opgenomen de eventuele (minimale) uitkering van de coöperatie.

36. Wat is het financiële rendement?

U investeert eenmalig in de aan u toegewezen productie-aandelen. Jaarlijks krijgt u daarvoor een teruggave van energiebelasting voor, die op het niveau van 2019, ongeveer 12% van uw investering bedraagt. Dus in 8 jaar heb u uw investering terug. De laatste 7 jaar vormt uw teruggave uw rendement van circa 4 à 6%, gemeten over de totale looptijd. Hierin is ook opgenomen de eventuele (minimale) uitkering van de coöperatie.

54. Hoe ziet dat jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

De project opbrengsten bestaan voornamelijk uit een verlaging van de energiebelasting voor de deelnemer en de waarde van de opgewekte stroom die de coöperatie verkoopt aan een leverancier om de kosten te dekken. Zie de website www. Collectiefzonnedak.nl met daarop een tabel die de inleg, de inkomsten en het rendement weergeeft voor elke hoeveelheid productie-aandelen die je kunt kiezen. De opbrengsten voor de deelnemer bestaan hoofdzakelijk uit de verlaging van energiebelasting en eventueel een winstuitkering. De belasting verlaging krijg je over de stroom, die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Fictief voorbeeld: je hebt 20 productie-aandelen en die leveren samen 2.000 kWh op. Dan is je energiebelasting verlaging elk jaar 2.000 x 0,1256 (tarief 2018) = € 251,20 (incl. btw). Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Uit deze stroomopbrengst betaalt de coöperatie het beheer, exploitatie en de administratie van het project. Het bedrag dat overblijft, wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Algemene Leden Vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen. Praktijk rekenvoorbeeld voor iemand die voor 23 productie-aandelen deelneemt, geen btw kan verrekenen: Investering: 23 maal € 100 = € 2.300 (vrijgesteld van btw) Verwachte opbrengst in kWh: 2.000 kWh per jaar. De netto opbrengst voor een deelnemer gedurende de 15 jaar waarin je de verlaging van de energiebelasting krijgt, bedraagt dan: € 252 per jaar gemiddeld. Deze netto opbrengst voor de deelnemer bestaat uit: 1. Verlaging / teruggave energiebelasting: 2.000 kWh maal € 0,1038 + btw = € 251,20(*) Gedurende 15 jaar: 15x 251,20 = 3.768 – 2.300(=inleg)= 1.468: 1%*(2.300)/15 = 4,25% rendement per jaar. (*) Het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid Als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten (exploitatie en administratie) dan is er ruimte om een winstuitkering te doen aan de deelnemers. De ALV beslist hierover. (**) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier. De inkomsten minus de kosten komen bij de deelnemers terug. Ondernemers Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20% van het totaal aantal productie-aandelen in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst; meer panelen dan die totaal 10.000 kWh produceren, levert dus geen extra voordeel meer op.

54. Hoe ziet dat jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

De project opbrengsten bestaan voornamelijk uit een verlaging van de energiebelasting voor de deelnemer en de waarde van de opgewekte stroom die de coöperatie verkoopt aan een leverancier om de kosten te dekken. Zie de website www. Collectiefzonnedak.nl met daarop een tabel die de inleg, de inkomsten en het rendement weergeeft voor elke hoeveelheid productie-aandelen die je kunt kiezen. De opbrengsten voor de deelnemer bestaan hoofdzakelijk uit de verlaging van energiebelasting en eventueel een winstuitkering. De belasting verlaging krijg je over de stroom, die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Fictief voorbeeld: je hebt 20 productie-aandelen en die leveren samen 2.000 kWh op. Dan is je energiebelasting verlaging elk jaar 2.000 x 0,1256 (tarief 2018) = € 251,20 (incl. btw). Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Uit deze stroomopbrengst betaalt de coöperatie het beheer, exploitatie en de administratie van het project. Het bedrag dat overblijft, wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Algemene Leden Vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen. Praktijk rekenvoorbeeld voor iemand die voor 23 productie-aandelen deelneemt, geen btw kan verrekenen: Investering: 23 maal € 85 = € 1.955 (vrijgesteld van btw) Verwachte opbrengst in kWh: 2.000 kWh per jaar. De netto opbrengst voor een deelnemer gedurende de 15 jaar waarin je de verlaging van de energiebelasting krijgt, bedraagt dan: € 252 per jaar gemiddeld. Deze netto opbrengst voor de deelnemer bestaat uit: 1. Verlaging / teruggave energiebelasting: 2.000 kWh maal € 0,1038 + btw = € 251,20(*) Gedurende 15 jaar: 15x 251,20 = 3.768 – 1.955(=inleg)= 1.813: 1%*(2.300)/15 = 6,18% rendement per jaar. (*) Het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid Als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten (exploitatie en administratie) dan is er ruimte om een winstuitkering te doen aan de deelnemers. De ALV beslist hierover. (**) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier. De inkomsten minus de kosten komen bij de deelnemers terug. Ondernemers Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20% van het totaal aantal productie-aandelen in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst; meer panelen dan die totaal 10.000 kWh produceren, levert dus geen extra voordeel meer op.