FAQ

1. Wat is een collectief Zonnedak of Zonneweide?

Een collectief Zonnedak of Zonneweide is, nu nog een plan om een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt, op een dak of een terrein te plaatsen. Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen wordt eigenaar van de installatie en samen met de leden van de coöperatie delen we de voordelen. Jij als lid kan meedoen en een mooi rendement krijgen. Onze projecten worden georganiseerd, beheerd en onderhouden door Duurzaam Steenbergen. De zonnepanelen op dit dak of het terrein leveren stroom, die bestemd is voor de deelnemers aan het dak of zonneweide. Hierbij maakt Duurzaam Steenbergen gebruik van de per 1 april 2021 ingaande nieuwe regeling genaamd de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE), een regeling om het opwekken van groene energie te stimuleren. Deze regeling wordt meestal de postcoderoos-regeling genoemd, omdat je adres binnen een bepaald postcodegebied moet liggen.

2. Wat is een postcoderoos?

De postcoderoos is een gebied waar bepaalde – door de coöperatie gekozen - postcodes op basis van de 4 cijfers direct aan elkaar grenzen. In één van de postcodes ligt de productie-installatie. Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. De installatie hoeft zich niet in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups). Leden kunnen profiteren van de hiervoor in het leven geroepen subsidieregeling (SCE) als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen of daar hun bedrijf hebben.

3. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten van de rijkssubsidieregeling en - indien mogelijk - een winstuitkering uit de stroomverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 à 5%. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

4. Kan iedereen meedoen?

Particulier, zowel huurders, woningeigenaren en ondernemers binnen het postcoderoosgebied kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een kleinverbruik elektriciteit aansluiting (maximaal afgezekerde waarde 3 x 80 Amp). Meedoen kan tot 10.000 kWh. Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot max. 20% van de totale productie in een project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Amp hebben).

5. Kunnen huurders ook meedoen aan een Duurzaam Steenbergen project?

Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen.

6. Wie kan er niet meedoen?

Belangstellenden wonend buiten de postcoderoos. Als je aansluiting groter is dan 3 x 80 Amp.

7. Wat zijn de kosten van deelnemen?

Dat hangt af van uw keuze om met hoeveel productie-aandelen deel te nemen. 1 productie-aandeel produceert 100 kWh per jaar en heeft nu een indicatieve prijs van € 85,=. Op de zonneweide In Nieuw-Vossemeer hebben we, zoals we nu inschatten, ca. 800 productie-aandelen van elk 100 kWh beschikbaar. De opbrengst is per jaar verschillend en hangt onder andere af van het aantal uren dat de zon schijnt in een jaar. Als je bijvoorbeeld deelneemt met 30 productie-aandelen, leveren die 30 x 100 kWh = 3.000 kWh, dan is de eenmalige inleg 30 x € 85,= = € 2.550,=.

8. Wat is Duurzaam Steenbergen?

Duurzaam Steenbergen is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners en bedrijven in Steenbergen. De leden zijn dus samen de eigenaren van de coöperatie. Duurzaam Steenbergen streeft er samen met de gemeente naar, om Steenbergen volledig energieneutraal te maken door: - samen zonnepanelen inkopen en deze op collectieve daken (sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen, etc) plaatsen om deze collectief te exploiteren - samen initiatieven ontplooien voor het besparen van energie - andere duurzame initiatieven ondersteunen - de belangen van de leden behartigen

9. Wat zijn de algemene voorwaarden van Duurzaam Steenbergen?

Duurzaam Steenbergen heeft geen Algemene Voorwaarden. We kennen wel een overeenkomst welke we met de deelnemers sluiten en we hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld. Daarnaast is er een website (www.collectiefzonnedak.nl) die je steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houdt.

10. Moet ik lid worden van de coöperatie Duurzaam Steenbergen? En wat kost dat?

Ja, bij deelname aan een project van Duurzaam Steenbergen is het lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dit is wettelijk verplicht vanwege de overheidsregeling, die Duurzaam Steenbergen gebruikt om deelnemers een uitkering uit de subsidieregeling (SCE) te kunnen geven. Lidmaatschap bedraagt € 1,= per productie-aandeel, per jaar. Daarnaast moet je om mee te kunnen doen aan ons zonneweide-project eenmalig het inschrijfgeld betalen van € 50.

11. Hoe bespaar ik kosten met deelname? / Welk voordeel levert deelname mij op?

De deelname levert op dat je elk jaar – 15 jaar lang - een uitkering uit de subsidie-regeling (SCE) krijgt voor elke kWh die jouw panelen produceren. Dit komt erop neer dat je elk jaar bruto ongeveer 12% van je investering terugverdient oftewel een netto rendement vergelijkbaar met een rente van circa 4% per jaar. Daarnaast zorg je voor een belangrijke CO2-reductie van jouw huishouden doordat het gebruik van duurzame energie in Steenbergen toeneemt.

12. Word ik klant van Duurzaam Steenbergen?

Nee, je wordt lid van de coöperatieve vereniging Duurzaam Steenbergen. Duurzaam Steenbergen is zelf geen energieleverancier.

13. Hoeveel productie-aandelen kan ik aanschaffen?

Vanuit de regelgeving is het absolute maximum 10.000 kWh = 100 productie-aandelen. Daarnaast is bepaald, dat er in de Energiecoòperatie gemiddeld minstens 1 deelnemer per 5.000kWh moet zijn.

14. Waarom is Duurzaam Steenbergen opgezet?

Duurzaam Steenbergen is een bewoners-initiatief uit 2018, opgericht om de verduurzaming van Steenbergen te versnellen en bij te dragen om zo Steenbergen zo snel mogelijk energieneutraal te maken.

15. Hoe neem ik deel?

Via de website kun je je inschrijven of informatie aanvragen. Vanaf dat moment houdt Duurzaam Steenbergen je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het postcoderoos-project waar jij aan kunt deelnemen (zie hieronder, ‘postcoderoos’) en informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor het project inzien. Mochten er overige onduidelijkheden bestaan, dan kun je altijd contact opnemen via ds@collectiefzonnedak.nl.

16. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project. Ook als je naar buiten de postcoderoos gaat verhuizen, kun je nog gewoon blijven deelnemen.

17. Wat gebeurt er als de deelnemer overlijdt?

Een sterfgeval is natuurlijk al ernstig genoeg. We proberen dan de erfgenamen zo snel mogelijk te helpen met de afwikkeling van de waarde van de zonnepanelen. Als de erfgenaam de panelen niet wil of kan overnemen raadplegen we de bestaande deelnemers of er interesse tot overname is. Indien dit niet het geval is zal Duurzaam Steenbergen de panelen waarderen in de vorm van een dagwaarde en die uitbetalen.

18. Moet de zonnestroominstallatie bij mij in de buurt staan?

Ja, dat moet. Dat gebied kan overigens nog best groot zijn. Dat je in een postcodegebied moet wonen dat grenst aan het postcodegebied waarin de zon PV installatie staat, is een voorwaarde van de rijkssubsidie-regeling waarmee we werken. De regeling wordt daarom ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode). Duurzaam Steenbergen streeft ernaar het aantal Zonnedaken flink te laten groeien. Immers, elk huishouden heeft een aantal panelen nodig voor een duurzame stroomopwekking en daarvoor hebben we ruimte en zonlicht nodig.

19. Hoe werkt het als ik al zonnepanelen op eigen dak heb?

Als u meer verbruikt dan u opwekt is het zeker zinnig om mee te doen.

20. Wat wordt onder aanvang realisatie verstaan?

Dit is het aanbesteden van de verwerving van de zonnepaneleninstallatie.

21. Wie is verantwoordelijk voor schade(kosten) aan de zonnepanelen?

De veroorzaker van de schade is verantwoordelijk voor de schadekosten. Overigens worden door de coöperatie de nodige verzekeringen afgesloten.

22. Wie is na de periode van 15 jaar verantwoordelijk voor de zonnepanelen?

Dit wordt met de leden afgestemd.

23. Wat is de restwaarde van de zonnepanelen na 15 jaar?

Dat is nu nog niet te bepalen en afhankelijk van vele factoren. Voorzichtigheidshalve schrijven we de panelen en de rest van de installatie in 15 jaar af. Dus de boekhoudkundige waarde is dan nihil..

24. Kan ik ook energie afnemen via Duurzaam Steenbergen?

Nee, energie afnemen gebeurt via de energiemaatschappijen.

25. Wat gebeurt er na mijn reservering?

Na betaling van het inschrijfgeld van € 50,- bent u ingeschreven. U ontvangt een ledenovereenkomst ter tekening. Nadat alle vergunningen en subsidies zijn toegekend, vangen we aan met de opstart van de aanbestedingsfase van het project.

26. Kan iedereen meedoen?

In principe kan ieder adres meedoen binnen de postcoderoos en een klein verbruikersaansluiting (3x80amp) heeft.

27. Hoeveel kan ik investeren?

U kunt investeren in productie-aandelen van 100 kWh tot een maximum van 10.000 kWh. Voor verdere details zie onze indicatieve investeringstabel op onze website.

28. Hoe doe ik mee?

Door u aan te melden via een emailbericht naar ds@collectiefzonnedak.nl of vul het inschrijfformulier in op de website.

29. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als u verhuist binnen of buiten het postcoderoos-gebied verandert er niets. U kunt gewoon aan het project blijven deelnemen.

30. Moet ik ook energie afnemen via Duurzaam Steenbergen?

Nee, momenteel is het niet mogelijk om via “Duurzaam Steenbergen” energie af te nemen.

31. Ik heb al zonnepanelen, kan ik meedoen?

Ja, deelname is niet afhankelijk (meer) van eigen verbruik.

32. Hoeveel deelnemers zijn er nodig voor een project?

Om het project op het voormalig trainingsveld van NVS te kunnen realiseren moeten er voldoende deelnemers zijn om ongeveer 80.000 kWh energie op te wekken. Wij denken dat we momenteel voldoende deelnemers (20) hebben om hieraan te voldoen. Daarbij is het wel noodzakelijk, dat een andere partij op het resterende gedeelte van het terrein zonnepanelen gaat plaatsen, waardoor we de kosten naar verhouding kunnen delen. We hebben inmiddels een partij gevonden (NaGa Solar), die bereid is om in samenwerking met Duurzaam Steenbergen het project uit te voeren.

33. Heb ik bedenktijd?

Jazeker heeft u bedenktijd. Houdt er echter rekening mee, dat wie eerst inschrijft ook eerst aan de beurt komt.

34. Hoe lang loopt een project?

Het postcoderoosproject loopt 15 jaar, daarna eindigt het.

35. Hoe werkt de doorberekening van de subsidievergoeding?

De energiecoöperatie ontvangt naast de verkoop van de elektriciteit jaarlijks een aanvullende subsidie-vergoeding van het rijk. In de jaarlijkse algemene jaarvergadering van de energiecoöperatie beslissen de leden welk deel er ter beschikking komt voor uitkering aan de leden.

36. Wat is het financiële rendement?

U investeert eenmalig in de aan u toegewezen productie-aandelen. Jaarlijks krijgt u daarvoor een uitkering van de energiecoöperatie, die ongeveer 12% van uw investering bedraagt. Dus in 8 jaar heb u uw investering terug. De laatste 7 jaar vormt uw teruggave uw rendement van circa 4 à 5%, gemeten over de totale looptijd.

37. Hoe krijg ik mijn rendement?

De uitkering van de energiecoöperatie vormt uw rendement. Dit wordt jaarlijks bepaald in de ledenvergadering. Hierin wordt ook aangegeven hoe het rendement zal worden uitgekeerd.

38. Hoeveel stroom wek ik op?

Dat is afhankelijk van het aantal productie-aandelen wat u afneemt.

39. Kan ik ook na 2020 “salderen”?

In een postcoderoos-project wordt er niet ‘gesaldeerd”. Dit is de regeling voor degene die op eigen dak panelen heeft geplaatst. Voor de leden van de Coöperatie geldt de eerder beschreven subsidieregeling (SCE).

40. Wat betekent de investering voor mijn belastingaangifte?

Evenals spaargeld moet u uw investering opgeven in Box 3 van de belastingaangifte.

41. Subsidietarieven wijzigen nog wel eens. Hoe zit dat dan met deze subsidie?

Het is inderdaad zo, dat de subsidietarieven jaarlijks worden bijgesteld. Dit zal ook van invloed zijn op de tarieven van de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dit subsidietarief is afhankelijk van de marktprijs van elektriciteit en geldt als aanvulling tot een maximaal tarief naar 14,6 cent per kWh.

42. Wanneer vindt uitbetaling van restwaarde plaats?

De uitbetaling van restwaarde naar aanleiding van overlijden vindt plaats uiterlijk 3 maanden na opzegging van het lid en indien de coöperatie over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar vaste verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De uitbetaling van restwaarde naar aanleiding van motiverende redenen van het lid vindt plaats in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar van opzegging, mits de coöperatie over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar vaste verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

43. Hoe wordt de restwaarde bepaald?

De installatie wordt over 15 jaar afgeschreven, de looptijd van de subsidieregeling (SCE). Het afschrijvingspercentage bedraagt 6,7% per jaar.

44. Waar moet mijn aansluiting aan voldoen?

Uw aansluiting mag maximaal 3 x 80 ampère zijn.

45. Krijg ik groene energie?

Of u groene energie krijgt, hangt af welke stroom uw energieleverancier aan u levert.

46. Wanneer gaat het project van start?

De planning nu is : in de (na)zomer van 2021, we denken dan het NVS zonneveld te hebben geïnstalleerd. Hierbij zijn we wel afhankelijk van enkele praktische zaken, die de gemeente nog moet regelen en de toekenning van de rijkssubsidies aan ons project en aan NaGa Solar, onze partner, die het resterende terrein wil gaan benutten.

47. Zonne-energie is duurzame energie. Hoe wordt dat aangetoond?

De energiemaatschappij, die de stroom afneemt van Duurzaam Steenbergen, geeft hiervoor Certificaten van Oorsprong (CvO) uit, waarin wordt gegarandeerd dat de opgewekte stroom duurzaam wordt opgewekt.

48. Wat is een Coöperatie?

Een Coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, van minimaal twee personen. De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Volgens artikel 54 lid 2 Boek 2 BW moet de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ bevatten. Ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW). De coöperatie moet met haar leden een ledenovereenkomst sluiten. Bij een coöperatie U.A. zijn leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele verliezen van de coöperatie. Ook bestuursleden van een coöperatie U.A. kunnen in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld. Wel geldt voor hen de zogenaamde anti-misbruikwet: bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies kan de bestuurder in privé wel aansprakelijk worden gesteld.

49. Waarom moet ik lid worden van een coöperatie?

De postcoderoosregeling staat vastgelegd in de Wet belastingen op milieugrondslag. Hierin is onder andere opgenomen dat het zonne-energie project in eigendom moet zijn van een coöperatie. Om te kunnen profiteren van de subsidieregeling is het lidmaatschap van een coöperatie vereist. Als lid van de coöperatie ben je mede-eigenaar van de zonne-installatie en heb je stemrecht tijdens de ledenvergadering.

50. Waarom betaal ik een jaarlijkse ledenbijdrage?

De is een wettelijke verplichting. Deze bijdrage wordt naast de inkomsten van de Coöperatie voor de opgewekte stroom o.a. gebruikt voor het beheer en onderhoud van de zonne-installatie. Denk hierbij aan de verzekering, huur, ledenadministratie en onderhoudskosten. De hoogte van de jaarlijkse ledenbijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie.

51. Wat gebeurt er als de grondeigenaar onverhoopt failliet gaat of verhuist?

Voor dit project wordt een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar van de grond. In deze overeenkomst staat opgenomen dat de coöperatie 15 jaar lang gebruik mag maken van de grond t.b.v. de exploitatie van de zonne-installatie. De zonne-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie. Er wordt zelfs een eigen aansluiting aangelegd door de coöperatie, zodat een faillissement van de grondeigenaar geen impact heeft op de productie van het project. Daarnaast wordt er een recht van opstal gevestigd waarmee het eigendomsrecht van de installatie wordt geborgd. Overigens is de Gemeente Steenbergen eigenaar van de grond.

52. Hoe eindigt mijn lidmaatschap van de coöperatie?

Het lidmaatschap van de coöperatie wordt geregeld in de statuten en is in beginsel voor onbepaalde tijd. Deelnemers zullen in het algemeen meedoen gedurende de looptijd van het project waaraan zij deelnemen. Maar als de coöperatie naast deze, ook andere projecten gaat uitvoeren, kan een lid besluiten gewoon lid te blijven teneinde inspraak te houden bij de verschillende groene projecten binnen onze gemeente.

53. Kan ik mijn lidmaatschap tussentijds beëindigen?

Leden die om hen moverende redenen uittreden ontvangen een % van de restwaarde van hun inleg terug, onder aftrek van administratiekosten. Leden die door sterke verlaging van hun elektriciteitsgebruik niet meer kunnen profiteren van de subsidie-uitkering, kunnen het overschot in blokken van 100 kWh verkopen aan andere leden, danwel de coöperatie. Dit alles onder voorbehoud van voldoende liquide middelen bij de coöperatie. Het bestuur is bevoegd om afzonderlijke gevallen afzonderlijk te beoordelen. Met deelname aan een project van Duurzaam Steenbergen heb jij geen gedoe, want de organisatie en installatie van zonnepanelen wordt volledig voor jou verzorgd; jij legt eenmalig in en ontvangt een jaarlijks afgesproken financiële voordeel.

54. Hoe ziet dat jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

De project opbrengsten bestaan voornamelijk uit de rijkssubsidie (SCE) en de waarde van de opgewekte stroom die de coöperatie verkoopt aan een leverancier om de kosten te dekken. Zie de website www. Collectiefzonnedak.nl met daarop een tabel die de inleg, de inkomsten en het rendement weergeeft voor elke hoeveelheid productie-aandelen die je kunt kiezen.

55. Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energie-coöperatie Duurzaam Steenbergen wordt juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is Duurzaam Steenbergen verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden de inlegkosten voor de participaties kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de zonnepanelen. Opmerking: om de risico’s voor de deelnemers te beperken, kent Duurzaam Steenbergen naast een bestuur en teamleden ook een Raad van Toezicht. Belangrijke beslissingen van het bestuur worden eerst aan de RvT voorgelegd en zij bezitten vergaande bevoegdheden om in te grijpen.

56. Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) van een vast bedrag, die nagenoeg iedere bewoner ontvangt. Dit staat los van deze postcoderoos-regeling.

57. Wanneer is mijn deelname definitief?

Duurzaam Steenbergen werft deelnemers voor de postcoderoos projecten in de gemeente Steenbergen. Zodra er voldoende voor-inschrijvingen zijn, wordt geïnventariseerd hoeveel productie-aandelen iedere deelnemer exact wil afnemen. Na ontvangst van het deelnamebedrag is de inschrijving definitief. Enkele maanden later zullen dan de zonnepanelen zijn aangelegd en begint de besparing.

58. Hoe lang loopt mijn deelname?

De looptijd van de deelname overeenkomst is voor 15 jaar. Dus in principe doe je voor minimaal 15 jaar mee, want zolang is de subsidie-regeling (SCE) door de overheid gegarandeerd. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n lange periode meegaat.

59. Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?

De coöperatie Duurzaam Steenbergen is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie en deelnemer aan de installatie op een dak of een terrein(zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik investeer in een Collectief Zonnedak?, hierboven). Met de inleg voor deelname wordt het collectieve Zonnedak-stroominstallatie gefinancierd. Duurzaam Steenbergen zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

60. Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na de looptijd van het project?

Hierover wordt door de leden van de energiecoöperatie een besluit genomen.

61. Houd ik er administratieve rompslomp aan over? / Wat verandert er voor mijn belastingaangifte?

Duurzaam Steenbergen verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken, zoals vermeld bij de vraag ‘Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?’ De panelen die je hebt in de coöperatie gelden als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (€ 50.000 in 2021). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543 en www.belastingdienst.nl

62. Met wie doe ik zaken als ik deelneem aan een Duurzaam Steenbergen Zonnedak?

De Duurzaam Steenbergen zonneweiden of daken worden georganiseerd door Duurzaam Steenbergen, een energiecoöperatie gevestigd in Steenbergen.

63. Wat moet ik doen als ik een nog langer doorlopend contract met mijn huidige leverancier heb?

Door de wijziging per 1-4-2021 van "regeling verlaagd tarief" naar "SCE" is dit niet meer van toepassing.

64. Word ik een energieleverancier?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie Duurzaam Steenbergen ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door Duurzaam Steenbergen verkocht aan de energieleverancier waarmee we samenwerken

65. Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over Duurzaam Steenbergen kun je vinden op de website van Duurzaam Steenbergen. Verder houdt de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’ een kennisdossier bij van de postcoderoos-regeling. Daar staat nog veel meer informatie. Natuurlijk kun je al je vragen ook stellen aan het team. Dit kan door een mail te sturen aan ds@collectiefzonnedak.nl

66. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een collectief project van Duurzaam Steenbergen?

Als deelnemer aan een Duurzaam Steenbergen collectieve zon installatie investeer je in een collectieve zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten door middel van een rijkssubsidie en elektriciteitsverkoop. Het Duurzaam Steenbergen-project kent een rendement van circa 4 á 5%. Uiteraard gaat Duurzaam Steenbergen alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Duurzaam Steenbergen vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.